Health Education and Improvement Wales

Yn eistedd ochr yn ochr â byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau, ni yw'r unig Awdurdod Iechyd Arbennig yn GIG Cymru. Mae gennym rôl flaenllaw yn addysg, hyfforddiant, datblygu, a siapio'r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru, cefnogi gofal o safon uchel i bobl Cymru. Sefydlwyd ar 1 Hydref 2018, mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn dwyn ynghyd dair sefydliad allweddol ar gyfer iechyd: Deoniaeth Cymru; Gwasanaethau Addysg Gweithlu a Datblygu (GAGD) GIG Cymru; a Chanolfan Cymru Addysg Fferylliaeth Broffesiynol (WCPPE). --- Sitting alongside health boards and trusts, we are the only special health authority within NHS Wales. We have a leading role in the education, training, development, and shaping of the healthcare workforce in Wales, supporting high-quality care for the people of Wales. Established on 1 October 2018, Health Education and Improvement Wales (HEIW) brings together three key organisations for health: the Wales Deanery; NHS Wales’s Workforce Education and Development Services (WEDS); and the Wales Centre for Pharmacy Professional Education (WCPPE).